ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧНЯ
Полтавської гімназії №9

Введіть назву навчального закладу
(в родовому відмінку)
Введіть прізвище та ініціали
директора навчального закладу
Введіть прізвище та ініціали
класного керівника
Введіть прізвище, ім'я та по батькові
учня (в родовому відмінку)
Введіть рік народження учня
(чотири цифри)
Виберіть стать учня   ч    ж
Введіть клас,
в якому навчається учень
З якого класу навчається учень
в даній школі?
Старанний / старанна?   так    ні
Здібний / здібна?   так    ні
Активний / активна?   так    ні
Комунікабельний / Комунікабельна?   так    ні
Які має здібності
по засвоєнню навчального матеріалу?
Пам'ять учня?
Чи стійка увага на уроках?   так    ні
Готується до уроків?
Чи має інтерес до навчання?   так    ні
Має схильність до предметів циклів...
Чи розвинена мова?   так    ні
Чи вміє логічно мислити?   так    ні
Чи користується авторитетом?   так    ні
Чи є лідером?   так    ні
Чи бере участь у громадському житті?   так    ні
Чи відповідально ставиться до доручень?   так    ні
Чи має вади здоров'я?   так    ні
Чи цікавляться батьки навчанням дитини?   так    ні
Чи відповідально ставляться батьки
до виховання дитини в сім'ї?
  так    ні
Чи надають батьки допомогу класному керівнику?   так    ні
Чи регулярно батьки відвідують школу?   так    ні
Виберіть 3-5 рис,
які домінують в характері учня

  так  акуратність  ні
  так  байдужість  ні
  так  безвідповідальність  ні
  так  брутальність  ні
  так  ввічливість  ні
  так  відповідальність  ні
  так  врівноваженість  ні
  так  грубість  ні
  так  діловитість  ні
  так  доброзичливість  ні
  так  імпульсивність  ні
  так  коректність  ні
  так  мовчазливість  ні
  так  намагання виділитися  ні
  так  наполегливість  ні
  так  нахабність  ні
  так  недисциплінованість  ні
  так  несприйняття критики  ні
  так  нестриманість  ні
  так  норовитість  ні
  так  працелюбність  ні
  так  принциповість  ні
  так  справедливість  ні
  так  стриманість  ні
  так  схильність до використання нецензурної лексики  ні
  так  схильність до незалежності  ні
  так  схильність до помсти  ні
  так  тактовність  ні
  так  толерантність  ні
  так  упертість  ні
  так  хитрість  ні
  так  цілеспрямованість  ні
  так  чемність  ні
  так  чуйність  ні